การใช้เว็บไซต์หางานส่งเสริมองค์กร

ความยืดหยุ่นของแนวทางการใช้เว็บไซต์หางานในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติความต้องการของผู้บริหาร การปรับวิสัยทัศน์เพื่อเปิดมุมมองในการทำงานแบบใหม่ๆ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีความต้องการในการสมัครงาน ได้รู้ช่องทางการเข้าถึงองค์กรได้อย่างลงตัว หลายองค์กรได้มองเห็นถึงความสำคัญว่าต้องทำอย่างไรที่จะสามารถเข้าถึงผู้สมัครงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยทุกวันนี้มีช่องทางออนไลน์ที่เปิดกว้างในการรับประกาศข้อมูลการรับสมัครงานของหลายองค์กร เพื่อช่วยให้คนหางานสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานได้อย่างง่ายดาย

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือคนต่างวัย บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาจากความขัดแย้งทางด้านแนวความคิดและรูปแบบในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดอุปสรรค์ในการทำงานลดความก้าวหน้าในองค์กรลง หลายองค์กรจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบนี้ จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ความสำคัญในจุดนี้ทำให้เกณฑ์หรือรูปแบบการสัมภาษณ์งานอาจจะต้องผ่านผู้ตัดสินหลายฝ่าย เพื่อช่วยดูทิศทางการทำงาน รวมถึงมุมมองแนวความคิดของกลุ่มคนเหล่านั้นด้วย

มุมมองความคิดหลักการทำงานที่แตกต่างกันของยุคสมัย

  1. เลือกทำงานที่ตนเองชอบหรือถนัด ถ้าทำการเปรียบเทียบกับคนสมัยก่อนจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไรขอให้ได้รับเงินเดือนก็สามารถทำได้ทั้งนั้น แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนรุ่นใหม่มีแนวความคิดเป็นของตนเอง

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเลือกงานที่ทำแล้วมีความสุข ถนัด มากกว่าทำไปเพราะต้องการเงินเดือน เพราะพวกเค้าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้ว่าเพราะเหตุผลในการเลือกงานของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรประสบปัญหาไม่สามารถหาแรงงานเข้ามาทำงานได้ เพราะทิศทางและรูปแบบการทำงานรวมถึงแนวความคิดที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ยากที่จะหาคนที่น่าสนใจได้จริง ๆ

  1. ต้องมีอิสระในการทำงาน การอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายองค์กรมีปัญหา ต้องยอมรับว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของการทำงานก็เปลี่ยนไปด้วย

ดังนั้นแล้วเมื่อเรามีความต้องการพนักงานรุ่นใหม่ที่มีไฟ เข้ามาช่วยเป็นแรงผลักดันในการทำงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้ การให้อิสระทางด้านแนวความคิด จะช่วยให้พวกเค้าสามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ สำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารอาจจะต้องคอยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้พวกเค้าได้มีโอกาสขับเคลื่อนพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  1. สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ การได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ตนเองมีนั้น เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

การแสดงศักยภาพของตนเองให้หัวหน้างาน และคนในหน่วยงานได้มองเห็น ถือเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง รวมถึงพร้อมที่จะตั้งรับกับข้อมูลใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีความกล้าได้ กล้าเสีย จากสถิติในการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะทำงานประจำในองค์กรเดิมมีระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี แล้วจะเริ่มมีความคิดอยากที่จะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดรูปแบบการทำงานให้กับพวกเค้า รวมถึงสามารถช่วยให้พวกเค้ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

  1. มองว่าตนเองมีความสำคัญต่อองค์กร เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนไปทำให้แนวความคิดของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

จะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ในตลาดแรงงานปัจจุบัน ที่กำลังมองหางานทำอยู่นั้น ร้อยละ 90 มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จึงไม่มีความรีบร้อนที่จะต้องไขว่คว้าหางาน เพราะเชื่อมั่นว่าสามารถหางานและฐานเงินเดือนที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของตนเองได้อย่างแน่นอน รวมถึงหลายคนมีมุมมองการทำงานที่เปลี่ยนไป จากยุคสมัยก่อนให้ความสำคัญกับงานประจำมากกว่างานพาร์ทไทม์ หรืองานพิเศษ แต่ยุคสมัยนี้มีช่องทางออนไลน์มากขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่สนใจทำธุรกิจขายของออนไลน์มากขึ้น เพราะเชื่อว่ามีรายได้มากกว่าการทำงานประจำ และที่สำคัญทำงานวันละแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เมื่อได้มีโอกาสได้ก้าวเข้าไปทำงานกับองค์กรต่างๆ แล้ว มักที่จะแสดงออกให้องค์กรและเพื่อนร่วมงานได้มองเห็นตัวตนของตนเอง ไม่แคร์ว่าจะรับได้หรือไม่เพราะมีความเชื่อมันในศักยภาพในการทำงานของตนเองเป็นที่ตั้ง และมั่นใจว่าความสามารถของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการพึ่งพา