กำหนดเป้าหมายในการหางานเชียงราย จะทำให้เห็นจุดหมายอย่างชัดเจน

หลักการคัดเลือกผู้หางานเชียงรายให้มีศักยภาพสูงสุด หลายองค์กรมีการรวบรวมข้อมูลของผู้สมัครงานทั้งหมดก่อน และทำการตรวจสอบข้อมูลรวมถึงเอกสารต่างๆ ก่อนการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการต่อไป ซึ่งต้องยอมรับว่าผู้สมัครงานจำนวนไม่น้อย ที่ส่งใบสมัครงานเข้ามาแต่อาจจะมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรก็เป็นไปได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาด จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องคำนึงถึง รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติและรายละเอียดของผู้หางานอย่างรอบคอบ

สำหรับการคัดเลือกนั้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือการติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครงานก่อนการนัดสัมภาษณ์งาน ความสำคัญของกระบวนการสัมภาษณ์งานคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ฝ่าย HR จะสามารถเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการตอบสัมภาษณ์ ทัศนคติต่อการทำงาน รวมถึงบุคลิกภาพที่แสดงออกมาขณะสัมภาษณ์งาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้คัดเลือกสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจก็เป็นได้

การกำหนดแนวทางการคัดสรรบุคลากรเข้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย สิ่งสำคัญของการหางานที่แท้จริงคือคุณต้องมีเป้าหมายในการหางานที่จัดเจน รวมถึงรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นอย่างแท้จริง เช่น คุณอาจจะลองศึกษาหรือมองหาจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ว่าคุณมีความรู้ความสามารถประมาณไหน รวมถึงรู้ว่าตนเองชอบทำงานแบบไหน เพราะถ้าคุณได้ทำงานที่ตัวเองไม่ชอบแล้วนั้น คุณอาจจะทำงานนั้นได้ก็จริง แต่ถ้าทำไปสักระยะหนึ่งคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับงาน

1.1 คัดสรรคนที่มีประสิทธิภาพ หลายองค์กรประสบกับปัญหาการคัดสรรค์คนเข้าทำงาน ซึ่งหลายครั้งที่องค์กรต้องสูญเสียเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการได้คนเข้ามาทำงานไม่ตรงกับความต้องการ หรือได้คนที่มีความสามารถไม่จริงตามที่ได้เขียนมาในเรซูเม่ ทำให้เมื่อเข้าไปทำงานแล้วงานที่ได้รับมอบหมายก็จะเกิดปัญหา รวมถึงเกิดข้อผิดพลาดก็เป็นได้ ดังนั้นหลักการคัดเลือกคนเข้าทำงานนั้น คนๆ นั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับการทำงาน รวมถึงคุณสมบัติทางด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่แค่สามารถทำงานได้ แต่พวกเค้าจะต้องทำงานได้ดีอีกด้วย

1.2 มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน การที่คุณจะเลือกสมัครงานในแต่ละตำแหน่งงานนั้น คุณจะต้องรู้ตนเองเสียก่อนว่าคุณเหมาะสมกับงานนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการทำงานในสายงานนั้นจริงหรือไม่ ไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อคุณเข้าไปทำงานก็อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การทำงานก็เป็นได้ เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่คนหางานไม่ควรมองข้าม ไม่งั้นจะเป็นภาระให้กับทั้งเพื่อนร่วมงานและองค์กรก็เป็นไปได้

 

  1. มีมุมมองแนวความคิด จากประสบการณ์ในการทำงานจะเห็นได้ว่าคนทำงานรุ่นก่อนกับคนรุ่นใหม่นั้นมีแนวความคิดรวมถึงหลักการทำงานที่แตกต่างกัน คนรุ่นใหม่มักจะมีความคิดเห็นใหม่ๆ พร้อมกับกล้าแสดงออกทางด้านแนวความคิด รวมถึงการคิดไอเดียใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบโจทย์ต่อหลักการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อคนทำงานรุ่นก่อนๆ ที่จะต้องทำการปรับตัวและหาความรู้เพิ่มเติม ไม่เช่นนั้นก็จะโดนคลื่นลูกใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานแทนที่ได้

2.1 สามารถคิดนอกกรอบ ในหลักการทำงานจริงๆ นั้นคนทำงานไม่จำเป็นต้องทำงานตามคำสั่งอย่างเดียวหรือทำงานเหมือนหุ่นยนตร์ คุณสามารถแสดงความแนวคิดหรือเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้ โดยบางครั้งความคิดเห็นของคุณอาจจะช่วยให้งานนั้นๆ มีแนวคิดหรือรูปแบบของการทำงานใหม่ๆ หรือสร้างจุดเด่นให้กับการทำงาน เพื่อที่จะได้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันในอนาคตได้

2.2 การนำความรู้มาประยุกต์ใช้ ทุกวันนี้หลายองค์กรมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยปรับใช้กับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้พนักงานของพวกเค้าเดินหน้าทำงานได้เต็มศักยภาพ รวมถึงมีอีกหลากหลายอาชีพที่สามารถนำความรู้เหล่านั้นเข้ามาประยุกต์ใช้กับหลักการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงมักจะมีแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆ มากกว่าคนทำงานรุ่นเก่าๆ ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากโดนแย่เก้าอี้ คุณควรที่จะมองหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถนำมาต่อยอดต่อกระบวนการทำงานได้มากขึ้นด้วย

การสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพถือเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพราะต้องยอมรับว่าทุกคนมีความคาดหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่หลายองค์กรมีการกำหนดสวัสดิการที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดคนหางานให้เข้ามาสมัครงานมากยิ่งขึ้น

ขอบเขตการเว็บไซต์หางานสร้างกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

วิธีการนำเสนอแหล่งเว็บไซต์หางานเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสในการสมัครงานมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้การแข่งขันทางด้านการสมัครงานถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่คนหางานจะต้องคำนึงถึงคือความรู้ความสามารถของตนเองเป็นหลัก ว่าตนเองนั้นมีความสามารถทำงานในตำแหน่งงานนั้นมากน้อยแค่ไหน เพราะถ้าความสามารถของคุณไม่ถึงเมื่อคุณได้มีโอกาสก้าวเข้าไปทำงานแล้ว ก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้หรือเรียกได้ว่าอาจจะพบปัญหาความล้มเหลวในการทำงานก็เป็นไปได้

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรขยับขยายธุรกิจกว้างขวางมากขึ้น จึงมีการเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งพนักงานก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองขององค์กรที่จะช่วยขับเคลื่อนนำพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้วางแผนเอาไว้ นอกจากนี้หลายองค์กรได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการวางแผนงานพร้อมนำมาปรับใช้ร่วมกับพนักงานในองค์กร ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเพิ่มกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับหลักการทำงาน

  1. โฟกัสกับงานที่ทำ การที่คุณได้รับมอบหมายในทำงานแต่ละชิ้นนั้นควรให้ความสำคัญและโฟกัสกับงานที่ทำ เพื่อให้งานนั้นๆ เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หากคุณไม่มีความใส่ใจในการทำงานหรือไม่ติดตามผล ก็อาจจะทำให้งานนั้นๆ เสร็จช้าเกิดกว่ากำหนด เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น คุณอาจจะลองทำการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานดู ว่างานไหนมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน หรืออาจจะคำนึงถึงระยะเวลาในการทำงานเป็นตัวหลักก็ได้ เพื่อให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้

1.1 วางเป้าหมาย โดยส่วนใหญ่แล้วหลักการทำงานของแต่ละคน ก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือความสำเร็จของชิ้นงานนั้นๆ การที่คุณได้กำหนดเป้าหมายและมุ่งไปให้ถึง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะสร้างแรงผลักดันในการทำงานให้อีกทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานมักจะมีโจทย์ในการทำงานมาให้คุณเสมอ พร้อมกับให้คุณทำแผนการทำงาน พร้อมเป้าหมายที่มีความชัดเจนมานำเสนอ เพื่อที่หัวหน้างานจะได้ทราบถึงความคาดหวังของผลลัพท์ในการทำงานนั้นๆ ว่าสรุปแล้วปลายทางในการทำงานจะเกิดอะไรขึ้นและองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรในการทำงานนั้นๆ

1.2 มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จ พนักงานส่วนใหญ่แล้วก็มีความคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่ลงมือทำ ดังนั้นการมีความพยายามและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จได้

  1. กำหนดทิศทาง หลายองค์กรมีการกำหนดทิศทางในการทำงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการวางเส้นทางให้กับพนักงานของพวกเค้า พร้อมทั้งรวมกันวางแผนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อคุณได้มีโอกาสได้ก้าวเข้าไปทำงานในองค์กรใหญ่ๆ แล้ว สิ่งสำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของแต่ละแผนก เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กรต้องยอมรับว่าในหลักการปฏิบัติงานจริง ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย

2.1 เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน เพื่อให้งานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้เพราะจากประสบการณ์ในการทำงานของแต่ละคนสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันได้ จะเห็นได้ว่าในวงการธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมาก ดังนั้นการคัดสรรค์ทรัพยากรที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้พวกเค้าสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันทางการตลาดในปัจจุบันได้

2.2 พัฒนาและปรับปรุง นอกจากการปฏิบัติงานตามปกติทั่วไปแล้ว การสรุปผลการดำเนินงานในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้คุณสามารถนำมาปรับปรุงรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนเป็นการวางแผนรูปแบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ ดังนั้นเมื่อองค์กรประสบความสำเร็จหรือมีความก้าวหน้า แน่นอนว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานอย่างแน่นอน

การสร้างมาตรฐานฟาร์มกุ้งมังกรไทย

การกำหนดแนวทางฟาร์มกุ้งมังกรเพื่อช่วยส่งเสริมทางด้านการตลาดค้าส่งอาหารทะเล ชาวประมงส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงผลผลิตของพวกเค้า ให้สามารถส่งออกไปขายยังตลาดค้าส่งและค้าปลีก ความสำคัญของการดูแลระหว่างการเจริญเติมโตจะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลการผลิตให้มีราคาสูงมากขึ้น

ทั้งชาวประมงและเกษตรกรกำลังประสบปัญหากับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้พวกเค้าเริ่มมีการวางแผนและปรับตัว เพื่อรองรับผลการเพาะเลี้ยงที่จะช่วยให้พวกเค้าสามารถเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้น การที่จะทำให้ผลผลิตของพวกเค้ามีคุณภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่พวกเค้ากำหนดนั้น อันดับแรกเลยสำหรับคนที่มีความสนใจอยากจะผันตัวเองมาทำธุรกิจประเภทนี้ หลายคนมีความคาดหวังความสำเร็จจากการผันตัวมาเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยง แต่หารู้ไม่ว่ามันไม่ได้เลี้ยงและดูแลง่ายขนาดนั้น ปัจจุบันการขยายตลาดการค้ากุ้งมังกรกำลังเป็นที่นิยม รวมถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ จึงทำให้เจ้าสัตว์ทะเลชนิดนี้ได้รับความนิยมซื้อเพื่อนำไปปรุงเป็นอาหาร เนื่องด้วยรสชาติเนื้อของพวกมันที่ทั้งแน่น หวาน กรอบนุ่มลิ้น จึงทำให้พ่อครัวจากหลายภัตราคาร นิยมนำเจ้านี่ไปปรุงรสชาติเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลากหลายเมนู ให้นักชิมได้ลิ้มลองกัน

ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าหลายคนผันตัวเองมาประกอบอาชีพนี้กันเยอะ เนื่องจากสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับพวกเค้าอย่างเป็นกอบเป็นกำแล้ว พวกเค้ายังสามารถนำเจ้าสัตว์ทะเลกุ้งมังกรหลากหลายสายพันธ์ุไปต่อยอดส่งออกค้าส่งยังต่างประเทศได้อีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลยที่พ่อค้าหัวหมอบางคนสวนกระแสโดยการปรับลดราคาเพื่อเน้นปริมาณยอดขายมากกว่า มากกว่ากำไรเรียกได้ว่าเน้นปล่อยเร็วมากกว่า

การใช้เว็บไซต์หางานส่งเสริมองค์กร

ความยืดหยุ่นของแนวทางการใช้เว็บไซต์หางานในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและคุณสมบัติความต้องการของผู้บริหาร การปรับวิสัยทัศน์เพื่อเปิดมุมมองในการทำงานแบบใหม่ๆ ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีความต้องการในการสมัครงาน ได้รู้ช่องทางการเข้าถึงองค์กรได้อย่างลงตัว หลายองค์กรได้มองเห็นถึงความสำคัญว่าต้องทำอย่างไรที่จะสามารถเข้าถึงผู้สมัครงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยทุกวันนี้มีช่องทางออนไลน์ที่เปิดกว้างในการรับประกาศข้อมูลการรับสมัครงานของหลายองค์กร เพื่อช่วยให้คนหางานสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานได้อย่างง่ายดาย

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือคนต่างวัย บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาจากความขัดแย้งทางด้านแนวความคิดและรูปแบบในการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดอุปสรรค์ในการทำงานลดความก้าวหน้าในองค์กรลง หลายองค์กรจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบนี้ จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ความสำคัญในจุดนี้ทำให้เกณฑ์หรือรูปแบบการสัมภาษณ์งานอาจจะต้องผ่านผู้ตัดสินหลายฝ่าย เพื่อช่วยดูทิศทางการทำงาน รวมถึงมุมมองแนวความคิดของกลุ่มคนเหล่านั้นด้วย

มุมมองความคิดหลักการทำงานที่แตกต่างกันของยุคสมัย

  1. เลือกทำงานที่ตนเองชอบหรือถนัด ถ้าทำการเปรียบเทียบกับคนสมัยก่อนจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะทำงานอะไรขอให้ได้รับเงินเดือนก็สามารถทำได้ทั้งนั้น แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนรุ่นใหม่มีแนวความคิดเป็นของตนเอง

กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเลือกงานที่ทำแล้วมีความสุข ถนัด มากกว่าทำไปเพราะต้องการเงินเดือน เพราะพวกเค้าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้ว่าเพราะเหตุผลในการเลือกงานของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทำให้หลายองค์กรประสบปัญหาไม่สามารถหาแรงงานเข้ามาทำงานได้ เพราะทิศทางและรูปแบบการทำงานรวมถึงแนวความคิดที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ยากที่จะหาคนที่น่าสนใจได้จริง ๆ

  1. ต้องมีอิสระในการทำงาน การอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิมๆ เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายองค์กรมีปัญหา ต้องยอมรับว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบของการทำงานก็เปลี่ยนไปด้วย

ดังนั้นแล้วเมื่อเรามีความต้องการพนักงานรุ่นใหม่ที่มีไฟ เข้ามาช่วยเป็นแรงผลักดันในการทำงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนี้ การให้อิสระทางด้านแนวความคิด จะช่วยให้พวกเค้าสามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้ สำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารอาจจะต้องคอยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้พวกเค้าได้มีโอกาสขับเคลื่อนพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  1. สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ การได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่ตนเองมีนั้น เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น

การแสดงศักยภาพของตนเองให้หัวหน้างาน และคนในหน่วยงานได้มองเห็น ถือเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง รวมถึงพร้อมที่จะตั้งรับกับข้อมูลใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีความกล้าได้ กล้าเสีย จากสถิติในการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะทำงานประจำในองค์กรเดิมมีระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี แล้วจะเริ่มมีความคิดอยากที่จะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดรูปแบบการทำงานให้กับพวกเค้า รวมถึงสามารถช่วยให้พวกเค้ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

  1. มองว่าตนเองมีความสำคัญต่อองค์กร เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนไปทำให้แนวความคิดของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

จะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ในตลาดแรงงานปัจจุบัน ที่กำลังมองหางานทำอยู่นั้น ร้อยละ 90 มีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จึงไม่มีความรีบร้อนที่จะต้องไขว่คว้าหางาน เพราะเชื่อมั่นว่าสามารถหางานและฐานเงินเดือนที่มีความเหมาะสมกับความสามารถของตนเองได้อย่างแน่นอน รวมถึงหลายคนมีมุมมองการทำงานที่เปลี่ยนไป จากยุคสมัยก่อนให้ความสำคัญกับงานประจำมากกว่างานพาร์ทไทม์ หรืองานพิเศษ แต่ยุคสมัยนี้มีช่องทางออนไลน์มากขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่สนใจทำธุรกิจขายของออนไลน์มากขึ้น เพราะเชื่อว่ามีรายได้มากกว่าการทำงานประจำ และที่สำคัญทำงานวันละแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่เมื่อได้มีโอกาสได้ก้าวเข้าไปทำงานกับองค์กรต่างๆ แล้ว มักที่จะแสดงออกให้องค์กรและเพื่อนร่วมงานได้มองเห็นตัวตนของตนเอง ไม่แคร์ว่าจะรับได้หรือไม่เพราะมีความเชื่อมันในศักยภาพในการทำงานของตนเองเป็นที่ตั้ง และมั่นใจว่าความสามารถของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการพึ่งพา