July 22, 2024

Month: June 2024

การที่แต่ละองค์กรจะสามารถคัดเลือกคน หางานขับรถส่งของ ได้นั้นบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายเลย เพราะต้องยอมรับว่าแต่ละหน้าที่ก็มีบทบาทในการทำงานที่แตกต่างกัน และที่สำคัญหน้าที่ในการทำงานก็มีความสำคัญไม่เหมือนกันอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR จะต้องทำการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร ว่ามีใครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นมากน้อยแค่ไหน แม้ว่าผู้สมัครแต่ละคนก็จะมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามฝ่าย HR และผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ก็จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นคัดกรองข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมด มาเลือกว่าผู้สมัครงานคนไหนที่มีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานใกล้เคียงมากที่สุด...