July 22, 2024

Uncategorized

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการมองหางานให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น ยิ่งหากคุณได้มีโอกาสก้าวเข้าไปสัมภาษณ์งานกับองค์กรนั้นๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้การหางานไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายเลย คนที่มีความสามารถและประสบการณ์เท่านั้นถึงจึงมีโอกาสได้งานสูงกว่าคนอื่นๆ เมื่อสมัยก่อนเราจะเห็นได้ว่าการประกาศงานส่วนใหญ่แล้วนั้น ก็จะลงผ่านช่องทางออฟไลน์หรือที่เรียกง่ายๆ คือสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเมื่อผู้สมัครงานได้เห็นข้อมูลการประกาศงาน ก็จะทำการ Walk-in เข้าไปสมัครงานในองค์กรนั้นๆ ซึ่งผลจากการสมัครงานไม่สามารถทราบได้เลยว่าคุณนั้นมีโอกาสได้งานหรือผ่านการคัดเลือกหรือไม่ บางครั้งทำให้สูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์ ทุกวันนี้สิ่งอำนวนความสะดวกรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล ได้เข้ามามีบทบาทต่อการหา...