July 22, 2024

Month: October 2023

งานการตลาด Marketing ถือเป็นงานที่ต้องมีทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด พร้อมทั้งแผนงานนั้นต้องสามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอีกด้วย ดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่แต่ละองค์กรจะทำการคัดเลือก รับสมัครการตลาด ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่องค์กรกำหนดอย่างเต็มรูปแบบ เพราะหากได้นักการตลาดที่มีประสิทธิภาพก็สามารถช่วยวิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ประสบความสำเร็จ สำหรับคนที่ไม่เคยผ่าน งานการตลาด มาเลยจะคิดว่าลักษณะการทำงานนั้นมีความง่ายดาย เมื่อทำการเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ทำงานแผนกนี้ ก็จะมีความกดดันจากความคาดหวังของผู้บริหารอยู่ไม่น้อย ทั้งนั้นก่อนที่คุณจะหางานทางด้านนี้ ลองหันกลับมามองตนเองสักนิดว่ามีความรู้แล้วสามารถ...