หลักการหางานวิศวกรรมอาชีพยอดนิยม

การเชื่อมโยงเทคนิคการ หางานวิศวกรรม ให้เข้ากับงานสายอาชีพแหล่งเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างคนหางานในตำแหน่งงานทั่วไปกับคนหางานในสายอาชีพนั้น ความต้องการของตลาดแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงไป ในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่เลือกที่จะศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพ เพราะเมื่อจบการศึกษาออกมากอาจจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้คุณได้งานด้านสายอาชีพโดยตรง

สำหรับคนที่มีความต้องการหางานในปัจจุบันควรมีการกำหนดเป้าหมายในการหางานไว้ก่อน เพื่อที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันในการที่จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการก้าวไปสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน แหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นโลกของสังคมออนไลน์ที่คุณสามารถทำการค้นหาตำแหน่งงานหรือความรู้เพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานของคุณอย่างง่ายดาย เพียงแค่คุณมีความตั้งใจพร้อมเปิดใจยอมรับและเรียนรู้แนวความคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ความสามารถนั้นๆ ไปต่อยอดการทำงานได้อีกด้วย

ความผิดพลาดง่ายๆ ที่มักจะเกิดขึ้นของผู้สมัครงาน

  1. ไม่เตรียมความพร้อม มีผู้สมัครงานหลายคนเกิดความชะล่าใจ ในการสมัครงานบางคนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างคาดไม่ถึง แต่ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาจบใหม่ เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในการสมัครงานและเข้าสัมภาษณ์งานกับองค์กรต่างๆ ทำให้การเตรียมตัวอาจจะไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อพวกเค้าได้ลองสมัครงานสัก 1-2 ที่ ได้ประสบการณ์ในการสมัครงานที่หลากหลาย
  2. ไม่ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมขององค์กร การที่คุณจะสร้างความประทับใจแรกให้กับตัวเอง นอกจากจะเป็นในเรื่องความรู้ความสามารถที่ตนเองมีแล้วนั้น การที่คุณได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเพิ่มเติมเสียก่อน จะช่วยให้ผู้คัดเลือกมองเห็นความตั้งใจจริงในตัวคุณ รวมถึงมองว่าคุณมีการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสัมภาษณ์งานรู้จักศึกษาหาข้อมูลขององค์กรเพิ่มเติม แสดงให้ผู้บริหารและผู้คัดเลือกมองเห็นว่าคุณใส่ใจในรายละเอียด สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานก็อาจเป็นได้
  3. จัดเตรียมเอกสารไม่ครบ สำหรับนักศึกษาจบใหม่บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวุฒิการศึกษาที่ยังไม่ได้รับต้นฉบับจริง ทำให้เมื่อไปสมัครงานเอกสารที่นำไปยื่นก็จะไม่ครบตามไปด้วย ซึ่งผู้หางานแต่ละบุคคลก็จะมีเอกสารที่ใช้ในการแสดงตัวตนพร้อมความสามารถพิเศษมากมาย ทำให้บางครั้งเอกสารที่ยื่นอาจไม่ครบได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะไปสมัครงานแต่ละที่ ควรตรวจสอบเอกสารของตนเองให้พร้อมเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณได้เข้าไปยื่นเอกสารในองค์กร คนที่เอกสารไม่ครบจะทำให้ผู้คัดเลือกมองเห็นถึงการไม่เตรียมความพร้อมของผู้สมัครงานคนนั้นๆ
  4. เลื่อนนัดวันและเวลา สิ่งที่ผู้สมัครงานไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการโทรไปขอเลื่อนนัดวันและเวลาในการสัมภาษณ์งาน ก่อนที่คุณจะตัดสินใจนัดสัมภาษณ์งานในครั้งแรกคุณควรคำนึงถึงความรอบคอบอย่างมาก ก่อนที่จะตัดสินใจนัดวันในครั้งแรกคุณควรตรวจสอบก่อนว่าวันที่คุณนัดสัมภาษณ์งานนั้นไม่ติดธุระใดๆ จริง เพราะการที่คุณได้โทรไปเลื่อนนัดจะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ ซึ่งอาจจะมีผลต่อการคัดเลือกคุณเข้าทำงานได้ด้วยเช่นกัน การสร้างทัศนคติที่ดีในการสมัครงานจะทำให้คุณมีความพยายามและตั้งใจมากยิ่งขึ้น
  5. ไปสายหรือช้ากว่าเวลานัด นอกจากนี้เมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์งาน คุณควรที่จะวางแผนเวลาให้ไปถึงก่อนการสัมภาษณ์จริง 15-30 นาที เพื่อที่คุณจะสามารถทำการสำรวจองค์กรเบื้องต้นและที่สำคัญการที่คุณมีโอกาสไปถึงสถานที่นัดสัมภาษณ์งานก่อน จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและลดความกังวลลงได้ พร้อมกันนั้นคุณสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรเพื่อช่วยในการตอบคำถามในช่วงสัมภาษณ์งานได้ไม่มากก็น้อย

สำหรับความผิดพลาดเหล่านี้หลายคนอาจจะมีความคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรมากในการสมัครงานหรือนัดสัมภาษณ์งาน แต่จะมีใครรู้บ้างว่าสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความประทับใจแรก (First Impression) ที่ทางองค์กรหรือผู้คัดเลือกมองเห็นในตัวคุณครั้งแรก